Användningsområden

Lev gott med Enzymprodukter


Diffusa magbesvär är vanliga bland svenskar. Enligt en undersökning om hälsobeteenden bland vuxenbefolkningen i Finland (Finländska Institutet för hälsa och välfärd, 2014) lider 23,5 procent av vuxna finländare av magbesvär som har anknytning till matsmältningen.

De vanligaste känningarna, som gasbildning, är ofarliga men tråkiga och störande. Långvariga matsmältningsbesvär ska dock alltid undersökas av läkare. Enzymer som tas i samband med måltid som kosttillskott kan förbättra matsmältningen.

Produkterna kan användas under lång tid.

Finns på apotek.