Kontakt

Frågor och funderingar?

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra enzymprodukter.

Nöjd kund-garanti!

Vi vill att våra enzymprodukter ska hjälpa alla som har besvär med magen. Tråkigt nog händer det ibland att effekten uteblir, och då tar vi ansvar för det. Om du har köpt en av våra produkter och inte är nöjd med resultatet, erbjuder vi dig därför pengarna tillbaka.

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som rör våra produkter.

 • Vad är Nogasin?

  Nogasin är ett effektivt och lättanvänt matsmältningsenzym. Nogasin innehåller det naturliga enzymet alfagalaktosidas som i undersökningar har konstaterats lindra gasbesvär och uppsvälldhet.

 • Hur verkar Nogasin?

  Nogasin-preparatet innehåller enzymet alfagalaktosidas som spjälkar föda som inte brutits ner i tunntarmen. När maten spjälkas så att upptaget sker redan i tunntarmen undgår kroppen bakteriejäsning i tjocktarmen och de magbesvär som det leder till.

 • Vad innehåller Nogasin?

  Sötningsmedel (xylitol), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), enzymet alfagalaktosidas som utvunnits ur mikroben Aspergillus niger, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror), aromer.

 • I vilka förpackningsstorlekar finns Nogasin att köpa?

  Nogasin tuggtabletter säljs i behändig fickförpackning på 50 tuggtabletter.

 • Kan jag använda Nogasin om jag är gravid eller ammar?

  Så vitt vi vet är det inte skadligt att ta Nogasin under graviditet och amning. Vi rekommenderar ändå att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

 • Kan Nogasin ges till barn?

  Nogasin kan användas av vuxna och barn över 3 år.

 • Hur har Nogasin-preparatets effekt undersökts?

  Kliniska studier har visat att enzymet alfagalaktosidas, som finns i Nogasin-produkterna, minskar matsmältningsbesvären efter måltider (Di Stefano m.fl. 2007, Ganiats m.fl. 1994). I dessa studier fick frivilliga personer antingen alfagalaktosidas eller ett overksamt ämne (placebo) i samband med en måltid. Bland dem som använde alfagalaktosidas förekom betydligt mindre gasbesvär och andra matsmältningsproblem än bland dem som fick placebo.

 • Kan Nogasin tas dagligen och under en lång tid?

  Det finns inga hinder för daglig och långvarig användning av Nogasin.

 • Innehåller Nogasin ämnen av animaliskt ursprung?

  Nogasin tuggtablett är helt vegansk och innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung.

 • Kan jag använda Nogasin om jag tar läkemedel?

  Inget hindrar att du använder Nogasin parallellt med läkemedel, eftersom det inte finns några kända läkemedelsinteraktioner.

 • Vad är Gluten GO?

  Gluten GO är ett preparat som innehåller matsmältningsenzymer och som ska tas vid intag av glutenhaltiga spannmål. Produkten ersätter dock inte en glutenfri kost vid celiaki.

 • Hur verkar Gluten GO?

  Gluten GO innehåller enzymer som spjälkar svårsmälta prolinhaltiga proteiner, såsom gluten i spannmål och kasein i mjölk.

 • Vad innehåller Gluten GO?

  Gluten GO innehåller tre olika enzymer som effektivt spjälkar kedjan av aminosyror i proteinet både mitt itu och i bägge ändarna.

  Ingredienser: Enzympreparat (pepsin, proteas/protease och proteas/protease DPP-IV), maltodextrin (av majs), Hydroxipropylmetylcellulosa (kapselskal), vegetabiliskt fett (palm, kokos). Kan innehålla spår av soja och vete.

 • Hur ska jag använda Gluten GO?

  Gluten GO ska tas i samband med en glutenhaltig måltid. Den kan användas både tillfälligt och kontinuerligt. Verkningstiden är individuell, och sannolikt behöver du ta en ny kapsel om ett par timmar i samband med nästa måltid.

 • Vad är glutenkänslighet?

  Om du lider av glutenkänslighet innebär det att din mage har problem med att bryta ner gluten, men det finns ingen risk för att ditt tarmsystem blir skadat av gluten. Glutenkänslighet är ett matsmältningsproblem som kan avhjälpas av Gluten GO.

  Glutenkänsliga kan drabbas av följande symtom:

  • diarré/ont i magen
  • uppblåst, gasig mage
  • förstoppning
  • trötthet
  • ledvärk
 • I vilka förpackningsstorlekar finns Gluten GO att köpa?

  Gluten GO säljs i en förpackningsstorlek, en behändig fickförpackning med 30 kapslar.

 • Kan jag använda Gluten GO om jag är gravid eller ammar?

  Så vitt vi vet är det inte skadligt att ta Gluten GO under graviditet och amning. Vi rekommenderar ändå att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

 • Kan Gluten GO ges till barn?

  Gluten GO kan ges till barn över 3 år. När det gäller småbarn är det bäst att först utreda orsakerna till magbesvären, d.v.s. ifall det är fråga om celiaki eller spannmålsallergi.

 • Kan Gluten GO tas dagligen och under en lång tid?

  Effekten av daglig användning av Gluten GO under en lång tid har inte undersökts. Så vitt vi vet är långvarig användning av Gluten GO inte skadligt.

 • Innehåller Gluten GO ämnen av animaliskt ursprung?

  Gluten GO innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Även kapselskalet är av vegetabiliskt ursprung.

 • Varför innehåller Gluten GO rester av vete och soja?

  Enzymerna i Gluten GO härstammar från mikrober. I mikrobodlingen har man använt ämnen som härstammar från vete och soja. Därför kan produkten innehålla rester av dessa.

 • Är Gluten GO en glutenfri produkt?

  Gluten GO är en glutenfri produkt.

 • Vad är Lactrase?

  Lactrase är ett effektivt och lättanvänt laktasenzympreparat som innehåller ett laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae. Lactrase spjälkar mjölksocker, dvs. laktos, effektivt och kan därför användas av laktosintoleranta i samband med laktoshaltiga måltider.

 • Hur verkar Lactrase?

  Laktasenzymet är nödvändigt för nedbrytning och upptag av laktos. Med hjälp av laktasenzymet spjälkas mjölksockret, dvs. laktos, i glukos och galaktos som upptas i tunntarmen. Hos en del människor minskar eller försvinner laktasenzymbildningen i tarmen nästan helt efter barndomen. När bristen på laktasenzym ger upphov till mag- och tarmsymptom kallas det för laktosintolerans. Typiska symptom på laktosintolerans är magont, uppsvälld mage, gasbesvär och diarré. Magsymptomen uppstår när mjölksocker som inte spjälkats når tjocktarmen där det genom bakterieämnesomsättning ger upphov till bl.a. gasbildning.


  Lactrase spjälkar mjölksockret, dvs. laktos, i sockerenheter som lättare upptas i tarmen – glukos och galaktos.

 • Vad innehåller Lactrase?

  En kapsel eller tuggtablett innehåller 5 000 FCC-enheter laktasenzym, som spjälkar 15 g laktos. Ett glas (2 dl) mjölk till exempel innehåller 10 g laktos.

  Tuggtablett
  Sötningsmedel (xylitol, sorbitol), laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror), arom.

  Kapsel
  Majsmaltodextrin, laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, gelatin, färgämnen (titandioxid, järnoxid), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av fettsyror). Sötad med xylitol och sorbitol, överkonsumtion kan ha laxerande effekt.

 • I vilka förpackningsstorlekar finns Lactrase att köpa?

  Lactrase tuggtabletter säljs i behändiga fickförpackningar på 25 och 50 tuggtabletter. Lactrase kapslar säljs i förpackningar på 10, 30 och 100 kapslar.

 • Vad är skillnaden mellan Lactrase tuggtabletter och kapslar?

  Tuggtabletterna och kapslarna innehåller samma mängd laktasenzym och är således lika starka och effektiva. Övriga ämnen skiljer sig endast genom att Lactrase tuggtabletten är sötad med xylitol och sorbitol. Lactrase kapseln innehåller inte några sötningsmedel. Lactrasekapselns skal är av animaliskt gelatin, medan tuggtabletten inte innehåller några ämnen av animaliskt ursprung. Lactrase tuggtablett kan enkelt intas utan vatten.

 • Kan jag använda Lactrase om jag är gravid eller ammar?

  Lactrase kan användas vid graviditet och amning.

 • Kan Lactrase ges till barn?

  Lactrase kan ges till barn över 3 år. När det gäller småbarn är det bäst att först utreda orsakerna till magbesvären, dvs. ifall det är fråga om laktosintolerans eller mjölkallergi. Det enklaste alternativet för barn som lider av laktosintolerans är tuggtabletten Lactrase GO.

 • Innehåller Lactrase ämnen av animaliskt ursprung?

  Lactrase tuggtablett är helt vegansk och innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Lactrasekapselns skal innehåller gelatin. Kapseln behöver inte sväljas utan den kan öppnas och innehållet kan strös direkt i maten eller drycken eller intas t.ex. med sked. Lactrase kan med andra ord användas även av veganer.

 • Varifrån härstammar laktasenzymet som finns i Lactrase?

  Laktasenzymet har utvunnits ur svamparten Aspergillus oryzae.

 • Varifrån härstammar maltodextrinet som finns i Lactrase?

  Maltodextrinet fås från majs.

 • Vad är Multienzym GO?

  Multienzym GO är ett multienzympreparat som kan tas vid intag av tung mat eller då man av okänd orsak lider av matsmältningsproblem.

 • Hur verkar Multienzym GO?

  Multienzym GO innehåller flera olika matsmältningsenzymer som spjälkar proteiner, fetter och kolhydrater i maten.

 • Vad innehåller Multienzym GO?

  Multienzym GO innehåller en mångsidig blandning av olika matsmältningsenzymer som utvunnits ur växter och mikrober.

 • Hur ska jag använda Multienzym GO?

  Multienzym GO ska tas i samband med måltid. Den kan användas både tillfälligt och kontinuerligt. Verkningstiden är individuell, och sannolikt behöver du ta en ny kapsel om ett par timmar i samband med nästa måltid.

 • I vilka förpackningsstorlekar finns Multienzym GO att köpa?

  Multienzym GO säljs i en förpackningsstorlek, en behändig fickförpackning med 30 kapslar.

 • Kan jag använda Multienzym GO om jag är gravid eller ammar?

  Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

 • Kan Multienzym GO ges till barn?

  Multienzym GO kan ges till barn över 12 år.

 • Kan Multienzym GO tas dagligen och under en lång tid?

  Effekten av daglig användning av Multienzym GO under en lång tid har inte undersökts. Så vitt vi vet är långvarig användning av Multienzym GO inte skadligt.

 • Innehåller Multienzym GO ämnen av animaliskt ursprung?

  Multienzym GO innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Även kapselskalet är av vegetabiliskt ursprung.

 • Vad är Lactrase?

  Lactrase är ett effektivt och lättanvänt laktasenzympreparat som innehåller ett laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae. Lactrase spjälkar mjölksocker, dvs. laktos, effektivt och kan därför användas av laktosintoleranta i samband med laktoshaltiga måltider.

 • Hur verkar Lactrase?

  Laktasenzymet är nödvändigt för nedbrytning och upptag av laktos. Med hjälp av laktasenzymet spjälkas mjölksockret, dvs. laktos, i glukos och galaktos som upptas i tunntarmen. Hos en del människor minskar eller försvinner laktasenzymbildningen i tarmen nästan helt efter barndomen. När bristen på laktasenzym ger upphov till mag- och tarmsymptom kallas det för laktosintolerans. Typiska symptom på laktosintolerans är magont, uppsvälld mage, gasbesvär och diarré. Magsymptomen uppstår när mjölksocker som inte spjälkats når tjocktarmen där det genom bakterieämnesomsättning ger upphov till bl.a. gasbildning.


  Lactrase spjälkar mjölksockret, dvs. laktos, i sockerenheter som lättare upptas i tarmen – glukos och galaktos.

 • Vad innehåller Lactrase?

  En kapsel eller tuggtablett innehåller 5 000 FCC-enheter laktasenzym, som spjälkar 15 g laktos. Ett glas (2 dl) mjölk till exempel innehåller 10 g laktos.

  Tuggtablett
  Sötningsmedel (xylitol, sorbitol), laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror), arom.

  Kapsel
  Majsmaltodextrin, laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, gelatin, färgämnen (titandioxid, järnoxid), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av fettsyror). Sötad med xylitol och sorbitol, överkonsumtion kan ha laxerande effekt.

 • I vilka förpackningsstorlekar finns Lactrase att köpa?

  Lactrase tuggtabletter säljs i behändiga fickförpackningar på 25 och 50 tuggtabletter. Lactrase kapslar säljs i förpackningar på 10, 30 och 150 kapslar.

 • Vad är skillnaden mellan Lactrase tuggtabletter och kapslar?

  Tuggtabletterna och kapslarna innehåller samma mängd laktasenzym och är således lika starka och effektiva. Övriga ämnen skiljer sig endast genom att Lactrase tuggtabletten är sötad med xylitol och sorbitol. Lactrase kapseln innehåller inte några sötningsmedel. Lactrasekapselns skal är av animaliskt gelatin, medan tuggtabletten inte innehåller några ämnen av animaliskt ursprung. Lactrase tuggtablett kan enkelt intas utan vatten.

 • Kan jag använda Lactrase om jag är gravid eller ammar?

  Lactrase kan användas vid graviditet och amning.

 • Kan Lactrase ges till barn?

  Lactrase kan ges till barn över 3 år. När det gäller småbarn är det bäst att först utreda orsakerna till magbesvären, dvs. ifall det är fråga om laktosintolerans eller mjölkallergi. Det enklaste alternativet för barn som lider av laktosintolerans är tuggtabletten Lactrase GO.

 • Innehåller Lactrase ämnen av animaliskt ursprung?

  Lactrase tuggtablett är helt vegansk och innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Lactrasekapselns skal innehåller gelatin. Kapseln behöver inte sväljas utan den kan öppnas och innehållet kan strös direkt i maten eller drycken eller intas t.ex. med sked. Lactrase kan med andra ord användas även av veganer.

 • Varifrån härstammar laktasenzymet som finns i Lactrase?

  Laktasenzymet har utvunnits ur svamparten Aspergillus oryzae.

 • Varifrån härstammar maltodextrinet som finns i Lactrase?

  Maltodextrinet fås från majs.

Köp på ditt apotek

Åk till toppen