Vanliga frågor

Nogasin är ett effektivt och lättanvänt matsmältningsenzym. Nogasin innehåller det naturliga enzymet alfagalaktosidas som i undersökningar har konstaterats lindra gasbesvär och uppsvälldhet.

Nogasin-preparatet innehåller enzymet alfagalaktosidas som spjälkar föda som inte brutits ner i tunntarmen. När maten spjälkas så att upptaget sker redan i tunntarmen undgår kroppen bakteriejäsning i tjocktarmen och de magbesvär som det leder till.

Tuggtablett
Sötningsmedel (xylitol), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), enzymet alfagalaktosidas som utvunnits ur mikroben Aspergillus niger, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror), aromer.

Nogasin tuggtabletter säljs i behändig fickförpackning på 50 tuggtabletter.

Så vitt vi vet är det inte skadligt att ta Nogasin under graviditet och amning. Vi rekommenderar ändå att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

Nogasin kan användas av vuxna och barn över 3 år.

Kliniska studier har visat att enzymet alfagalaktosidas, som finns i Nogasin-produkterna, minskar matsmältningsbesvären efter måltider (Di Stefano m.fl. 2007, Ganiats m.fl. 1994). I dessa studier fick frivilliga personer antingen alfagalaktosidas eller ett overksamt ämne (placebo) i samband med en måltid. Bland dem som använde alfagalaktosidas förekom betydligt mindre gasbesvär och andra matsmältningsproblem än bland dem som fick placebo.

Det finns inga hinder för daglig och långvarig användning av Nogasin.

Nogasin tuggtablett är helt vegansk och innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung.

Inget hindrar att du använder Nogasin parallellt med läkemedel, eftersom det inte finns några kända läkemedelsinteraktioner.

Lactrase är ett effektivt och lättanvänt laktasenzympreparat som innehåller ett laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae. Lactrase spjälkar mjölksocker, dvs. laktos, effektivt och kan därför användas av laktosintoleranta i samband med laktoshaltiga måltider.

Laktasenzymet är nödvändigt för nedbrytning och upptag av laktos. Med hjälp av laktasenzymet spjälkas mjölksockret, dvs. laktos, i glukos och galaktos som upptas i tunntarmen. Hos en del människor minskar eller försvinner laktasenzymbildningen i tarmen nästan helt efter barndomen. När bristen på laktasenzym ger upphov till mag- och tarmsymptom kallas det för laktosintolerans. Typiska symptom på laktosintolerans är magont, uppsvälld mage, gasbesvär och diarré. Magsymptomen uppstår när mjölksocker som inte spjälkats når tjocktarmen där det genom bakterieämnesomsättning ger upphov till bl.a. gasbildning.
Lactrase spjälkar mjölksockret, dvs. laktos, i sockerenheter som lättare upptas i tarmen – glukos och galaktos.

En kapsel eller tuggtablett innehåller 5 000 FCC-enheter laktasenzym, som spjälkar 15 g laktos. Ett glas (2 dl) mjölk till exempel innehåller 10 g laktos.

Tuggtablett
Sötningsmedel (xylitol, sorbitol), laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror), arom.

Kapsel
Majsmaltodextrin, laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, gelatin, färgämnen (titandioxid, järnoxid), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av fettsyror). Sötad med xylitol och sorbitol, överkonsumtion kan ha laxerande effekt.

Lactrase tuggtabletter säljs i behändiga fickförpackningar på 25 och 50 tuggtabletter. Lactrase kapslar säljs i förpackningar på 10, 30 och 100 kapslar.

Tuggtabletterna och kapslarna innehåller samma mängd laktasenzym och är således lika starka och effektiva. Övriga ämnen skiljer sig endast genom att Lactrase tuggtabletten är sötad med xylitol och sorbitol. Lactrase kapseln innehåller inte några sötningsmedel. Lactrasekapselns skal är av animaliskt gelatin, medan tuggtabletten inte innehåller några ämnen av animaliskt ursprung. Lactrase tuggtablett kan enkelt intas utan vatten.

Lactrase kan användas vid graviditet och amning.

Lactrase kan ges till barn över 3 år. När det gäller småbarn är det bäst att först utreda orsakerna till magbesvären, dvs. ifall det är fråga om laktosintolerans eller mjölkallergi. Det enklaste alternativet för barn som lider av laktosintolerans är tuggtabletten Lactrase GO.

Lactrase tuggtablett är helt vegansk och innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Lactrasekapselns skal innehåller gelatin. Kapseln behöver inte sväljas utan den kan öppnas och innehållet kan strös direkt i maten eller drycken eller intas t.ex. med sked. Lactrase kan med andra ord användas även av veganer.

Laktasenzymet har utvunnits ur svamparten Aspergillus oryzae.

Gluten GO är ett preparat som innehåller matsmältningsenzymer och som ska tas vid intag av glutenhaltiga spannmål. Produkten ersätter dock inte en glutenfri kost vid celiaki.

Gluten GO innehåller enzymer som spjälkar svårsmälta prolinhaltiga proteiner, såsom gluten i spannmål och kasein i mjölk.

Gluten GO innehåller tre olika enzymer som effektivt spjälkar kedjan av aminosyror i proteinet både mitt itu och i bägge ändarna.

Gluten GO ska tas i samband med en glutenhaltig måltid. Den kan användas både tillfälligt och kontinuerligt. Verkningstiden är individuell, och sannolikt behöver du ta en ny kapsel om ett par timmar i samband med nästa måltid.

Gluten GO säljs i en förpackningsstorlek, en behändig fickförpackning med 25 kapslar.

Så vitt vi vet är det inte skadligt att ta Gluten GO under graviditet och amning. Vi rekommenderar ändå att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

Gluten GO kan ges till barn över 3 år. När det gäller småbarn är det bäst att först utreda orsakerna till magbesvären, dvs. ifall det är fråga om celiaki eller spannmålsallergi.

Effekten av daglig användning av Gluten GO under en lång tid har inte undersökts. Så vitt vi vet är långvarig användning av Gluten GO inte skadligt.

Gluten GO innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Även kapselskalet är av vegetabiliskt ursprung.

Enzymerna i Gluten GO härstammar från mikrober. I mikrobodlingen har man använt ämnen som härstammar från vete och soja. Därför kan produkten innehålla rester av dessa.

Gluten GO är en glutenfri produkt.

Multienzym GO är ett multienzympreparat som kan tas vid intag av tung mat eller då man av okänd orsak lider av matsmältningsproblem.

Multienzym GO innehåller flera olika matsmältningsenzymer som spjälkar proteiner, fetter och kolhydrater i maten.

Multienzym GO innehåller en mångsidig blandning av olika matsmältningsenzymer som utvunnits ur växter och mikrober.

Multienzym GO ska tas i samband med måltid. Den kan användas både tillfälligt och kontinuerligt. Verkningstiden är individuell, och sannolikt behöver du ta en ny kapsel om ett par timmar i samband med nästa måltid.

Multienzym GO säljs i en förpackningsstorlek, en behändig fickförpackning med 25 kapslar.

Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

Multienzym GO kan ges till barn över 12 år.

Effekten av daglig användning av Multienzym GO under en lång tid har inte undersökts. Så vitt vi vet är långvarig användning av Multienzym GO inte skadligt.

Multienzym GO innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Även kapselskalet är av vegetabiliskt ursprung.