Laktosintolerans

Hjälper magen att spjälka laktasenzym

Har du besvär med magen? Då kan det bero på laktosintolerans. Laktosintolerans är en vanlig orsak till magproblem, och beror på att din kropp har för lite laktasenzym. Typiska symtom på laktosintolerans kan vara magont, uppsvälld mage, gasbesvär och diarré. Lactrase är ett preparat som gör att du kan äta mejeriprodukter utan att få dessa besvär.

När bristen på laktasenzym ger upphov till mag- och tarmsymtom kallas det för laktosintolerans. Om enzymbildningen i tarmsystemet minskar eller helt enkelt försvinner spjälkas inte laktosen, dvs. mjölksockret, i tunntarmen. Då blir det också svårare för kroppen att ta upp den näring som laktos innehåller.

Laktosintolerans i Sverige

I Sverige räknar vi med att 4–10 % av den vuxna befolkningen lider av laktosintolerans. Det är mycket ovanligt hos barn, som dock oftare har mjölkproteinallergi. Laktosintolerans är i de allra flesta fall inte farligt, men det är alltid bra att söka upp en läkare om du har kraftiga symtom.

Hur mycket laktos vi tål varierar från person till person, då produktionen av laktasenzym är olika för varje individ. Vi klarar helt enkelt av olika mängd laktos, vilket också gör att symtomen på laktosintolerans kan vara av olika grader. Med laktasenzympreparatet Lactrase kan du äta mjölkprodukter utan att få besvär. Lactrase intas innan måltiden för att förebygga eventuella besvär.

Vad är Laktos?

Laktos är en kolhydrat som naturligt finns i mejeriprodukter. Enzymerna i Lactrase kommer från mikroben Aspergillus oryzae som är mycket effektiv för att eliminera symtomen innan de har uppkommit. Lactrase är lätt att ta med sig och dosera själv. Ett effektivt och tryggt sätt att hjälpa magen, helt enkelt.

Läs mer om Lactrase här ›


Lactrase finns på apotek

Köp nu