Laktosintolerans

Hjälper magen att spjälka laktasenzym

Laktosintolerans beror på brist på laktasenzym. Om enzymbildningen i tarmsystemet minskar eller försvinner spjälkas inte laktosen, dvs. mjölksockret, i tunntarmen. När bristen på laktasenzym ger upphov till mag- och tarmsymptom kallas det för laktosintolerans. Typiska symptom på laktosintolerans är magont, uppsvälld mage, gasbesvär och diarré.

Med hjälp av laktasenzympreparatet Lactrase kan du äta mjölkprodukter utan att få besvär. Lactrase, som finns på apotek, är ett enkelt, effektivt och tryggt sätt att hjälpa magen.

Läs mer här ›


Finns på apotek

Köp nu