Frågor

Nogasin-GO-25tbl-300x300

Vanliga frågor om Nogasin

Vad är Nogasin?

Nogasin är ett effektivt och lättanvänt matsmältningsenzym. Det innehåller det naturliga enzymet alfagalaktosidas, som
i undersökningar har konstaterats lindra gasbesvär, uppsvälldhet och andra vanliga matsmältningsbesvär.

Hur fungerar Nogasin?

Nogasin förebygger matsmältningsbesvär. Preparatet innehåller enzymet alfagalaktosidas, som spjälkar föda som inte brutits ned i tunntarmen. När maten spjälkas så att upptaget sker redan i tunntarmen undgår kroppen bakteriejäsning i tjocktarmen och de magbesvär som det leder till.

Vad innehåller Nogasin?

Tuggtablett
Sötningsmedel (xylitol), fyllnadsmedel (mikrokristallin cellulosa), enzymet alfagalaktosidas som utvunnits ur mikroben Aspergillus niger,
klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror), aromer.

I vilka förpackningsstorlekar finns Nogasin att köpa?

Nogasin-tuggtabletter säljs i behändig fickförpackning på 50 tuggtabletter. Nogasin-kapslar säljs i förpackning på 100 kapslar.

Vad är skillnaden mellan Nogasin-tuggtabletter och Nogasin-kapslar?

Nogasin-tuggtabletten skiljer sig från kapseln endast så att den kan tas utan vatten och har en smidigare förpackning att ta med sig. Produkterna är lika starka och effektiva.

Kan jag använda Nogasin om jag är gravid eller ammar?

Så vitt man vet är det inte skadligt att ta Nogasin under graviditet och amning. Vi rekommenderar ändå att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

Kan Nogasin ges till barn?

Nogasin kan användas av vuxna och barn över 3 år.

Hur har Nogasin-preparatets effekt undersökts?

Kliniska studier har visat att enzymet alfagalaktosidas, som finns i Nogasin-produkterna, minskar matsmältningsbesvären efter måltider (Di Stefano m.fl. 2007, Ganiats m.fl. 1994). I dessa studier fick frivilliga personer antingen alfagalaktosidas eller ett overksamt ämne (placebo) i samband med en måltid. Bland dem som använd alfagalaktosidas förekom betydligt mindre gasbesvär och andra matsmältningsproblem än bland dem som fick placebo.

Kan Nogasin tas dagligen och under en lång tid?

Det finns inga hinder för daglig och långvarig användning av Nogasin.

Innehåller Nogasin ämnen av animaliskt ursprung?

Nogasin-tuggtabletten är helt vegansk. Den innehåller inga ämnen av animaliskt ursprung. Nogasin-kapselns skal är animaliskt gelatin. Kapslarna kan vid behov öppnas och dess innehåll blandas med mat eller dryck. Kapselns innehåll är helt fritt från ämnen av animaliskt ursprung.

Kan jag använda Nogasin om jag tar läkemedel?

Inget hindrar att du använder Nogasin parallellt med läkemedel, eftersom det inte finns några kända läkemedelsinteraktioner.

Lactrase-GO-25tbl-300x300

Vanliga frågor om Lactrase

Vad är Lactrase?

Lactrase är ett effektivt och lättanvänt laktasenzympreparat, som innehåller ett laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae. Lactrase spjälkar mjölksocker, dvs. laktos, effektivt och förebygger därför magbesvär i samband med laktosintolerans enkelt, effektivt och säkert.

Hur fungerar Lactrase?

Laktasenzymet är nödvändigt för nedbrytning och upptag av laktos. Med hjälp av laktasenzymet spjälkas mjölksockret (laktos), i glukos och galaktos som upptas i tunntarmen. Hos en del människor minskar eller försvinner laktasenzymbildningen i tarmen nästan helt efter barndomen. Brist på laktasenzym som ger upphov till mag- och tarmsymptom kallas för laktosintolerans. Typiska symptom på laktosintolerans är magsmärtor, uppsvälld mage, gasbesvär och diarré. Magsymptomen uppstår när mjölksocker som inte spjälkats når tjocktarmen där det genom bakterieämnesomsättning ger upphov till bl.a. gasbildning.

Lactrase spjälkar mjölksockret (laktos) i sockerenheter som lättare upptas i tarmen – glukos och galaktos.

Vad innehåller Lactrase?

En kapsel eller tuggtablett innehåller 5 000 FCC-enheter laktasenzym, som spjälkar 15 g laktos. Till exempel ett glas (2 dl) mjölk innehåller 10 g laktos

Tuggtablett
Sötningsmedel (xylitol, sorbitol), laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror), arom. Sötad med xylitol och sorbitol, överkonsumtion kan ha laxerande effekt.

Kapsel
Majsmaltodextrin, laktasenzym som utvunnits ur mikroben Aspergillus oryzae, gelatin, färger (titandioxid, järnoxid), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av vegetabiliska fettsyror).

I vilka förpackningsstorlekar finns Lactrase att köpa?

Lactrase-tuggtabletter säljs i behändiga fickförpackningar på 25 och 50 tuggtabletter. Lactrase-kapslar säljs i förpackningar på 10, 30 och 100 kapslar.

Vad är skillnaden mellan Lactrase-tuggtabletter och Lactrase-kapslar?

Lactrase-tuggtabletten skiljer sig från kapseln endast så att den kan tas utan vatten och säljs i en smidigare förpackning att ta med sig. Produkterna är lika starka och effektiva.

Kan jag använda Lactrase om jag är gravid eller ammar?

Lactrase kan användas vid graviditet och amning.

Kan Lactrase ges till barn?

Lactrase kan ges till barn över 3 år. När det gäller småbarn är det skäl att först utreda orsakerna till magbesvären, dvs. om det är fråga om laktosintolerans eller kanske mjölkallergi.Det behändigaste alternativet för barn som lider av laktosintolerans är tuggtabletten Lactrase GO.

Innehåller Lactrase ämnen av animaliskt ursprung?

Lactrase-tuggtabletten är helt fri från ämnen av animaliskt ursprung. Kapselskalet innehåller gelatin. Man behöver inte svälja kapseln. Den kan öppnas och innehållet kan strös direkt på maten eller drycken. Innehållet kan också intas t.ex. med sked.
Således kan också veganer använda Lactrase.

Varifrån härstammar laktasenzymet som finns i Lactrase?

Laktasenzymet har utvunnits ur svamparten Aspergillus oryzae.

Varifrån härstammar maltodextrinet som ingår i Lactrase?

Maltodextrin fås från majs.

Gluten-GO-25tbl-300x300

Vanliga frågor om Gluten GO

Vad är Gluten GO?

Gluten GO är ett preparat som innehåller matsmältningsenzymer och som ska tas med glutenhaltiga sädesslag. Det ersätter dock inte en glutenfri kost vid celiaki.

Hur fungerar Gluten GO?

Gluten GO innehåller enzymer som spjälkar svårsmälta prolinhaltiga proteiner, såsom gluten i sädesslag och kasein i mjölk.

Vad innehåller Gluten GO?

Gluten GO innehåller tre olika enzymer som effektivt spjälkar kedjan av aminosyror i proteinet både mitt itu och i bägge ändarna.

Hur ska jag använda Gluten GO?

Gluten GO ska tas i samband med en glutenhaltig måltid. Den kan användas både tillfälligt och kontinuerligt. Verkningstiden är individuell. Sannolikt behöver du ta en ny kapsel om ett par timmar om den nya måltiden också innehåller gluten.

I vilka förpackningsstorlekar finns Gluten GO att köpa?

Gluten GO säljs i en behändig fickförpackning med 25 kapslar.

Kan jag använda Gluten GO om jag är gravid eller ammar?

Så vitt man vet är det inte skadligt att ta Gluten GO under graviditet och amning. Vi rekommenderar ändå att du rådgör med din läkare innan du börjar använda preparatet.

Kan Gluten GO ges till barn?

Gluten GO kan ges till barn över 3 år. När det gäller småbarn är det skäl att först utreda orsakerna till magbesvären, dvs. om det kanske är fråga om celiaki eller spannmålsallergi.

Kan Gluten GO tas dagligen och under en lång tid?

Effekten av daglig användning av Gluten GO under en lång tid har inte undersökts. Så vitt man vet är långvarig användning av Gluten GO inte skadligt.

Innehåller Gluten GO ämnen med animaliskt ursprung?

Gluten GO innehåller inga ämnen med animaliskt ursprung. Även kapselskalet är av vegetabiliskt ursprung.

Varför innehåller Gluten GO rester av vete och soja?

Enzymerna i Gluten GO härstammar från mikrober. I mikrobodlingen har man använt ämnen som härstammar från vete och soja. Därför kan produkten innehålla rester av dessa.

Är Gluten GO en glutenfri produkt?

Gluten GO är en glutenfri produkt.

Multienzyme-GO-25tbl-300x300

Vanliga frågor om Multienzym GO

Vad är Multienzym GO?

Multienzym GO är ett multienzympreparat som kan tas med tunga måltider eller då man lider av matsmältningsproblem utan att känna till orsaken.

Hur fungerar Multienzym GO?

Multienzym GO innehåller flera olika matsmältningsenzymer som spjälkar proteiner, fetter och kolhydrater i maten. Preparatet innehåller också maskrosrot.

Vad innehåller Multienzym GO?

Multienzym GO innehåller en mångsidig blandning av olika matsmältningsenzymer som utvunnits ur växter och mikrober samt maskrosrot.

Hur ska jag använda Multienzym GO?

Multienzym GO ska tas i samband med måltid. Den kan användas både tillfälligt och kontinuerligt. Verkningstiden är individuell. Sannolikt behöver du ta en ny kapsel om ett par timmar i samband med följande måltid.

I vilka förpackningsstorlekar finns Multienzym GO att köpa?

Multienzym GO säljs i en behändig fickförpackning med 25 kapslar.

Kan jag använda Multienzym GO om jag är gravid eller ammar?

Det finns ingen information om huruvida maskrosrot kan tas under graviditet och amning. Därför kan vi inte rekommendera Multienzym GO för gravida eller ammande kvinnor.

Kan Multienzym GO ges till barn?

Multienzym GO kan ges till barn över 12 år. Det finns ingen information om huruvida maskrosrot lämpar sig för små barn.

Kan Multienzym GO tas dagligen och under en lång tid?

Effekten av daglig användning av Multienzym GO under en lång tid har inte undersökts. Så vitt man vet är långvarig användning av Multienzym GO inte skadligt.

Innehåller Multienzym GO ämnen med animaliskt ursprung?

Multienzym GO innehåller inga ämnen med animaliskt ursprung. Även kapselskalet är av vegetabiliskt ursprung.

Varför innehåller Multienzym GO maskrosrot?

Det är en ingrediens som gör att produkten har en mångsidigare effekt. Maskrosrot har av tradition använts till att främja matsmältningen.

Varför innehåller Multienzym GO rester av vete, mjölk och soja?

Nästan alla enzymer i Multienzym GO har utvunnits ur mikrober. I mikrobodlingen har man använt ämnen som härstammar från vete, mjölk och soja. Därför kan produkten innehålla rester av dessa.